Natuurlijk heb ik oog voor jouw

privacy

“Hoe je omgaat met iets dat op jouw pad komt…
dat is jouw keuze!”

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Seton Sales & Advies, KVK 71975071 Flevoland.
Versie: 2022 V1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u
verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website https://setonsalesenadvies.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij
bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van
de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u
daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten
doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Seton Sales & Advies in bepaalde gevallen uw
persoonsgegevens opslaat. Seton Sales & Advies gebruikt uw persoonsgegevens voor:
 het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 het bepalen van strategie en beleid;
 het verzenden van de nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 naam;
 e-mailadres;
 technische browserinformatie;
 cookie ID;
 klik- en surfgedrag binnen deze website;
 social media account.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring
genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen,
verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door
u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft
verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de
overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Seton Sales & Advies maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte
gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze
gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang
tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.